Naše služby

Hlavní činností firmy PFR Europe Trade s.r.o. v rámci skupiny RMF Invest je zajištění dodávek druhotných surovin zejména papíru k přímému odběrateli k recyklaci (papírny).

Zajišťujeme tyto služby:

Výkup papíru od občanů i komerčních subjektů. Jedná se zejména o tyto kvality:

- staré noviny, časopisy
- lepenku, míchaný papír
- kancelářský papír, skartace
- laminovaný papír
- odpadový papír z kartonážek a tiskáren

Ve spolupráci s firmami naší skupiny RMF Invest organizujeme svoz separovaného odpadu:

- používáme vozidla, která splňují ekologické předpisy
- využíváme vlastní síť překládacích stanic, skladů a úpraven odpadů
- naše provozy v rámci skupiny RMF Invest jsou vybaveny různými typy třídících linek, lisů, drtičů a granulátorů a další nezbytnou
   technikou. Následně vyrábíme z odpadu surovinu, která pak putuje znovu do výroby anebo k recyklaci.
- naše působnost je v rámci celé České republiky a Slovenské republiky,
- plánujeme v rámci naší skupiny rozšíření naší působnosti na trhy Chorvatska a Slovinska

Samozřejmě se na nás můžete obrátit i s následujícími požadavky na likvidaci:

- svoz a likvidace nebezpečných odpadů
- elektroodpad, elektrošrot
- kovové odpady
- pneumatiky
- kapalné odpady
- plastové odpady
- sklo

© 2022 PFR Europe Trade s.r.o. Všechna práva vyhrazena